Ťatliakova chata zasiahnutá lavínou

Ťatliakova chata (1393 m n. m.) v Roháčskej doline v Západných Tatrách bola zasiahnutá lavínou. Dosková lavína zo suchého, nafúkaného snehu sa uvoľnila samovoľne, pravdepodobne v pondelok 11. 2. 2013 v doobenajších hodinách. Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí na Slovensku bolo v tomto čase vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Za poslednú periódu sneženia pripadlo pomerne veľké množstvo nového snehu, ktoý bol nad hranicou lesa vplyvom vetra prenášaný a nafúkaný do snehových vankúšov, prevejov a miestami až do tvrdých dosiek. Tretí stupeň lavínového nebezpečenstva upozorňuje na výskyt menších až stredne veľkých spontánnych lavín. Avšak väčšie lavíny, ktoré by mohli zasiahnuť až na údolné trasy, sa nepredpokladali.

Ťatliakova chata zasiahnutá lavínou

Čelo tejto lavíny sa však oprelo až do múrov Ťatliakovej chaty, pričom vyvalilo dvoje dverí a dve okná. Statika chaty ostala našťastie nenarušená. Lavína vytvorila okolo chaty nános približne 120 m široký a miestami takmer 2 až 2,5 m vysoký.

Lavína sa uvoľnila z troch žľabov na juhovýchodnom svahu Rákoňa v nadmorskej výške približne 1700 m n. m. Suchý sneh v lavíne nabral dostatočne veľkú rýchlosť a energiu na polámanie niekoľkých stromov a na prekonanie prirodzenej terénnejprekážky nad chatou, ktorá chatu doteraz pred lavínami úspešne chránila. Celková dĺžka lavínovej dráhy tak dosiahla takmer 620 m pri prevýšení 230 m.
Ani zakreslenie potenciálnych lavínových dráh v lavínovom katastri s lavínou s dosahom až pri Ťatliakovej chate doteraznepočítalo. Lavínové dráhy nad Ťatliakovou chatou sa teda aktualizovali.
Aj táto lavína je ukážkou sily a nepredvídateľnosti vysokohorského prostredia a všetkých procesov, ktoré toto prostredie utvárajú.
foto: HZS Západné Tatry, archív SLP
text: jr