Lavínové nešťastie na Svišťovom štíte vo Vysokých Tatrách, 26. 2. 2013

Skupina českých horolezcov plánovala v utorok 26. februára 2013 vystúpiť JV hrebeňom na Svišťový štít. Pred stienkou SOS sa jeden z nich z nevysvetlených príčin oddelil a pokračoval zprava popod stienku. Po pár desiatkach metroch si utrhol lavínu, ktorá ho strhla smerom k Pustým plesám. Nehoda bola na HZS nahlásená až vo večerných hodinách, kedy sa zvyšná skupina vrátila na Zbojnícku chatu a zistili, že horolezec chýba. Následne sa začala záchranná akcia, kde bolo nasadených 8 záchranárov a dva lavínové psi. Lokalizácia zasypaného prebehla už po dvoch minútach nasadenia psa. Horolezec bol zasypaný úplne, hlavu mal cca 30 cm pod povrchom. Po vykopaní zasypaného, ktorý bol bez známok života, bolo telo transportované do Nového Smokovca. Príčinou smrti však nebolo udusenie ale mechanické poranenia, spôsobené pádom cez 50 m vysokú skalnú stenu.

Na základe GPS meraní , snehomerných meraní a fotodokumentácie urobených nasledujúci deň, spresňujeme informácie ohľadom pádu lavíny. Podľa stôp jednoznačne vidno výstupovú stopu horolezca s čakanom popod stienku SOS smerom ku vrcholu. Stopa je viditeľná iba po odtrh, nad ním nie je stopa žiadna. Horolezec teda uvoľnil tvrdú doskovú lavínu s dĺžkou odtrhu približne 170 m hrúbkou 20 – 60 cm. Lavína spolu s ním preletela cez stenu a pri dopade utrhla ďalšiu lavínu, ktorej odtrh (350) pokračoval ďalej popod stenu smerom k Svišťovému štítu. Nános lavíny mal dĺžku do 70 m, šírku však až 250 m. Hrúbka nánosu sa pohybovala od 0,5 do 3 m. Vzhľadom na tvar lavíny a nánosu ide o typickú plošnú lavínu.

Snehový profil z odtrhu lavíny

Snehový profil z odtrhu lavíny

Horolezec si zvolil vzhľadom na trvajúce zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3.stupeň) zlú výstupovú trasu. Na strmých svahoch pri skalných stenách je stabilita snehovej pokrývky najnižšia, vyskytujú sa tu nafúkané dosky a vankúše.

Archív SLP
Milan Lizuch, Filip Kyzek