Ukážka využitia UAV v Žiarskej doline

Spoločnosť Zymestic Solutions pripravila pre Stredisko lavínovej prevencie ukážku využitia bezpilotného prostriedku (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) Microdrone md4-1000. Ukážka sa uskutočnila 8. augusta 2013 v ústí Žiarskej doliny a v okolí Žiarskej chaty. UAV, niekedy nazývané aj ako drony, sú letecké prostriedky bez posádky, ktoré môžu byť riadené buď na diaľku, alebo môžu lietať samostatne podľa vopred zvoleného plánu s pomocou GPS navigačného systému. Majú veľmi široké spektrum uplatnenia v mnohých oblastiach získavania geoinformácií.

Ukážka bola zameraná na otestovanie využitia takýchto prostriedkov pri lavínovej prevencii a záchrane v horách. Informácie získané takýmto spôsobom môžu byť veľmi užitočné pri monitoringu lavínovej aktivity a pri získavaní dôležitých údajov o uvoľnených lavínach (lokalizácia odtrhu, nánosu, rozmery lavíny), najmä v ťažko dostupných lokalitách. Prepojenie UAV s termokamerou môže byť nápomocné aj pri pátraní po stratených osobách v nebezpečnom, alebo ťažko dostupnom teréne. Veľkou prednosťou je rýchle nasadenie a značná veľkosť plochy, ktorú dokáže zariadenie v pomerne krátkom čase zmonitorovať. Ďalšia ukážka by mala prebiehať už počas zimy priamo v lavínovom teréne.

spojená ortofoto snímka z Dronu

spojená ortofoto snímka z Dronu

Foto: Archív SLP
Jožo Richnavský