Pravidelný ročný servis AMS 2013

V dňoch 24. až 26. septembra 2013 príslušníci zo Strediska lavínovej prevencie HZS spolu s dodávateľskou firmou vykonali pravidelný ročný servis všetkých automatických meteorologických staníc HZS. Extrémne podmienky (vietor, námraza, nízke teploty) a tiež atmosferické výboje (blesky, eliášové ohne atď.) spôsobujú výpadky alebo poškodenia jednotlivých snímačov alebo častí staníc. Z tohto dôvodu je potrebný pravidelný ročný servis, pri ktorom sú odstránené všetky známe nedostatky a chyby ako aj rutinné úkony – nastavenie času, vyliatie zrážkomerov + doplnenie nemrznúcej zmesi, dotiahnutie kotviacich lán, kontrola tesnosti rozvádzačov a pod.. Meteostanice sú po tomto servise pripravené na nadchádzajúcu zimnú sezónu.