Preškolenie lavínových špecialistov HZS 2013

V dňoch 9. – 10. decembra 2013 sa uskutočnilo pravidelné preškolenie lavínových špecialistov Horskej záchrannej služby. Viac ako 30 lavínových špecialistov z oblastných stredísk Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra a Slovenský Raj si upevnili teoretické aj praktické poznatky o lavínovej problematike. Boli oboznámení s najnovšími spôsobmi sledovania stability snehovej pokrývky  (ECT test, PST test) a s novinkami v oblasti lavínových vyhľadávacích prístrojov a lavínových batohov. V rámci preškolenia boli taktiež metodicky rozobraté lavínové nehody z predchádzajúcej zimy a zopakované boli aj metodické postupy pri kamarátskej a organizovanej záchrane z lavíny. Praktická časť preškolenia sa uskutočnila za ideálneho počasia na svahoch pod Klinom v Račkovej doline v Západných Tatrách. Kritériami prerskúšania vyhoveli všetci zúčastnení lavínoví špecialisti.

Račkova dolina

Zosuvný blok