Lavínová aktivita v dňoch 31. januára a 1. februára 2014

V posledný januárový deň sa začalo na horách otepľovať, lebo od juhu opäť začal k nám prúdiť teplejší vzduch. Zároveň sa začalo na horách počasie so silným vetrom, ktorý v nárazoch dosahoval silu silnej alebo až mohutnej víchrice (rýchlosť až do 120 km/h.). Na záveterných svahoch (väčšinou to boli severné a východné svahy) silný vietor vytváral nebezpečné lavínové útvary – dosky, kliny a vankúše. Nepreviazaný sneh oťažel, čo spôsobovalo už pri malom dodatočnom zaťažení na uvedených strmých svahoch uvoľnenie aj stredne veľkých lavín. Na náveterných svahoch vytváral vietor naopak tvrdé dosky, ktoré sú tiež háklivé na zaťaženie.

Tvrdá doska z vetrom ubitého snehu

V priebehu piatka 31. januára a soboty 1. februára sme zaznamenali pád niekoľkých malých a stredne veľkých lavín, ktoré spôsobilo dodatočné zaťaženie snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín zapríčinili napr. skialpinisti pri výstupe do Smutného sedla zo Smutnej doliny v Západných Tatrách alebo horolezec pri výstupe zo severných svahov Ďumbiera v Nízkych Tatrách. Tieto lavíny boli spôsobené zaťažením mäkkej dosky z naviateho a nepreviazaného snehu. Pri zjazde si odtrhol skialpinista v piatok aj lavínu pri zjazde Jarným žľabom z Baranca (severná orientácia) a aj skialpinista pri zjazde západným žľabom zo Smreku (vedľa Žiarskeho sedla v Západných Tatrách). Dôsledky lavín našťastie neboli vážne, zasiahnutým chýbajú len lyže a ďalšie súčiastky ich výstroje. Pred českými skialpinistami sa z Nohavíc (Žiarska dolina, Západné Tatry) spustila lavína, ktorá nezasiahla nikoho, ale určite bola spôsobená ich dodatočným zaťažením snehovej pokrývky a diaľkový prenos napätie snehu uvoľnil lavínu.

Hlavne pri oteplení v popoludňajších hodinách nad hranicou 1800 m n.m. je vo Vysokých a Západných Tatrách zvýšené lavínové nebezpečenstvo, pri ktorom hrozí uvoľnenie lavín na strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení snehovej pokrývky. Pohyb vo vysokohorskom teréne je v týchto dňoch možný, ale si vyžaduje znalosť  posúdenia lokálneho lavínového nebezpečenstva.

Milan Lizuch