Lavínová nehoda v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách, 24. februára 2014

Krátko pred 14. hod. 24. februára 2014 bol prostredníctvom tiesňovej linky 18300 nahlásený pád lavíny v Mlynickej doline v oblasti Satana. Lavína strhla dvoch českých skialpinistov, z ktorých bol jeden ťažko zranený. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná aj posádka VZZS z Popradu. Kvôli zlým letovým podmienkam však záchranná akcia začala pozemne. Na miesto nehody okamžite odišli v dvoch skupinách desiati  profesionálni a dobrovoľní záchranári HZS z OS Vysoké Tatry. Pri inej činnosti sa v lokalite nachádzal príslušník HZS, ktorý sa na základe poskytnutých informácií ako prvý dostal k postihnutým. Postupne sa letové podmienky zlepšili a umožnili tak vzlet posádky VZZS spoločne so záchranárom HZS, ktorý bol vyzdvihnutý na heliporte v Starom Smokovci. Kvôli pulzujúcej hmle nebol možný výsadok v mieste nehody, preto boli záchranár HZS a lekár VZZS vysadení nad miestom udalosti v opretí. Po základnom vyšetrení lekárom bol zranený 39–ročný muž ošetrený a následne bol transportovaný spoločne s lekárom vrtuľníkom do popradskej nemocnice. Druhý z dvojice českých skialpinistov zišiel v sprievode záchranára HZS na Štrbské pleso.

Príslušníci Strediska lavínovej prevencie sa pri obhliadke lavíny na nasledujúci deň sa pri nej stretli s dvojicou českých skialpinistov, ktorí boli účastníkmi tejto nehody. Lavinári zistili, že skupina skialpinistov vystúpila do Satanovho sedla z Mengusovskej doliny. Pri dodržaní bezpečnostných rozostupov začali zlyžovávať žľab do Mlynickej doliny. Prví dvaja stáli pri skalnom zlome približne v polovici žľabu a rozhodovali sa akým spôsobom ho prekonajú. Tretí člen skupiny lyžoval k nim. Pri prejazde snehovým vankúšom alebo doskou uvoľnil lavínu. Lavína nemala vo svojej počiatočnej fáze veľkú rýchlosť ani objem, preto sa stojacím skialpinistom zdalo, že ju “ustoja”. Lavína však mala väčšiu silu ako predpokladali a strhla ich dole žľabom. Jeden z nich utrpel vážne zranenia chbtice, ktoré mu neumožňovali pohyb. Druhý len menšie poranenie – odreniny a pomliaždeniny. Tretí člen skupiny sa rozhodol vrátiť do sedla a zlyžoval žľab, ktorým skialpinisti robili výstup.

Miesto odtrhu lavíny

Miesto odtrhu lavíny

Popis lavíny
Typická žľabová lavína spadla v žľabe s juhozápadnou orientáciou. Priemerný sklon svahu je 43°, čím sa radí medzi veľmi strmé svahy. Podľa medzinárodnej definície veľmi strmé svahy majú sklon viac ako 40° a v ich profile sa môžu nachádzať terénne zlomy. Uvoľnenie lavíny spôsobil svojim dodatočným zaťažením snehovej pokrývky tretí lyžiar. Lavína nemala veľký objem, ale prekonala dráhu viac ako 200 m. Jej deštrukčný potenciál spôsobil zranenie, preto je klasifikovaná ako malá lavína.

Čelo nánosu sa nachádzalo v nadmorskej výške 2012 m. Dĺžka nánosu bola 190 m, šírka 15 m. Priemerná výška nánosu bola menšia ako 0,5 m.Jeho podstatnú časť tvorili hrudy a snehové bloky. Aj preto sa obaja po zastavení lavíny nachádzali na jej povrchu.

Stredisko lavínovej prevencie na 24. februára 2014 pre Vysoké Tatry vyhlásilo pre polohy nad 1800 m mierne lavínové nebezpečenstvo. t.j. 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Pri miernom lavínovom nebezpečenstve je pravdepodobné uvoľnenie lavín hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch (svahy nad 30°). V popise lavínovej informácie ďalej Stredisko upozorňovalo na nebezpečné snehové dosky a vankúše vo vysokých polohách na uvedených svahoch. Skialpinisti mali šťastie, že pri páde cez skalný blok neutrpali vážnejšie mechanické poranenia spôsobené nárazom o skaly.

Foto: Archív SLP