Priebeh počasia a vývoj snehovej pokrývky na horách od 8. do 14. marca 2014

Týždeň slnečného a teplého počasia
Počas dnešného piatku (14.3) končí perióda veľmi krásnych slnečných dní s pomerne vysokými teplotami. Na svedomí to má mohutná tlaková výš rozprestierajúca sa takmer nad celou Európou. Teplé slnečné počasie vzbudzovalo na horách pocit jari. Teplota vzduchu dosahovala kladných hodnôt aj v najvyšších polohách Tatier, v stredných polohách dosahovala 5 až 12°C. Snehová pokrývka zfirnovatela a jej výška sa neustále znižovala. Pod hranicou 1500 m na južných a 1200 m na severných svahoch je už iba nesúvislá snehová pokrývka, vo vyšších polohách je snehu tiež veľmi málo, v priemere od 20 do 120 cm. Tieto hodnoty sú typické skôr pre druhú polovicu apríla. Najviac snehu, prihliadnuc na nadmorskú výšku, majú Nízke Tatry.Takmer počas celého týždňa prevládalo na horách iba malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň. Výnimku tvorili najvyššie polohy Vysokých Tatier so severnou orientáciou, kde sa sneh z poslednej periódy sneženia stabilizoval pomalšie, a tým tu pretrvávalo mierne lavínové nebezpečenstvo (2.) Stabilita snehu sa počas dňa pri oteplení znižovala aj na južných, slnkom osvietených svahoch, kde sme zaznamenali zvýšený výskyt menších lavín a snehových splazov z mokrého snehu a s bodovým odtrhom.