Nový teplotný snímač na Sliezskom dome

Velická dolina so Sliezskym domom  je dobrým východiskovým bodom pre množstvo lezeckých a lyžiarskych túr. Ako v každej  tatranskej doline aj tu sa v zimnom období vyskytuje množstvo potencionálne  nebezpečných lavínových svahov. Stredisko lavínovej prevencie pravidelne monitoruje faktory vedúce k uvoľneniu lavín. Jedným z veľmi dôležitých údajov je aj teplota vzduchu. Teplota ma veľký vplyv na sadanie snehovej pokrývky, vznik nebezpečných foriem snehu a taktiež výrazne ovplyvňuje lavínovú aktivitu v jarnom období.  Vo Velickej doline vždy chýbali pravidelné meteorologické merania.  Z tohto dôvodu bol pri Sliezskom dome osadený senzor, ktorý umožňuje pravidelné merania teploty vzduchu, rosného bodu a vlhkosti. Aktuálne údaje sú dostupné na tejto adrese: http://62.169.165.20/ kliknutím na merané veličiny, môže užívateľ listovať v jednotlivých grafoch. Snímač v nadmorskej výške 1670 metrov, bude prinášať cenne údaje tak pre potreby Strediska lavínovej prevencie ako aj turistov, skialpinistov, horolezcov a horských vodcov.