Stretnutie pracovnej skupiny Európskej asociácie lavínových služieb (EAWS WG meeting) Trento

Dňa 8. Júla sa v talianskom Trente stretla pracovná skupina Európskych lavínových služieb, ktorej sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia zo Strediska lavínovej prevencie HZS. Stretnutie tohto druhu býva pravidelne každý rok a riešia sa na ňom mnohé odborné, metodické a hlavne aktuálne problémy lavínových služieb. Najväčšou výzvou je vždy snaha o zjednotenie definícií a metodiky v lavínovej oblasti a snaha o bezproblémovú výmenu údajov. Práve na týchto stretnutiach sa vytvorila 5-dielna lavínová stupnica, zadefinovali sa veľkosti lavín, vznikol tzv. lavínový slovník, určili sa štandardy pre výmenu dát – xml (CAAML) a schválili sa mnohé odporúčania ako napr. štruktúra lavínových správ s použitím piktogramov, použitie Bavorskej matrice, atď.
Na programe stretnutia v Trente boli:

  • Session 1 – Vzorové situácie lavínového nebezpečenstva
  • Session 2 – Stupnica veľkosti lavín
  • Session 3 – Výmena dát
  • Session 4 – Stupnica lavínového nebezpečenstva, Bavorská matrica, Ikony
  • Session 5 – EAWS predpisy
  • Session 6 – Ďalšie stretnutie EAWS 2015
  • Session 7 – rôzne