Patracia akcia – Otrhance, Západné Tatry

Počas 3 dní (8. až 10. augusta 2014) sa v Západných Tatrách – hlavne v Račkovej a Jamnickej doline – uskutočnila veľká pátracia akcia po 59-ročnom Holanďanovi. Popis pátracích a záchranných prác je prístupný na stránke Horskej záchrannej služby tu.

Pri uvedených prácach sa okrem vrtuľníka na pátranie použili aj geoinformačné technológie. Viacerí príslušníci HZS zaznamenávali svoj pohyb v technicky obtiažnom a neprehľadnom teréne pomocou prístrojov GPS. Aj pátracie psi boli vybavené systémom GPS Astro, ktoré umožňovali ich psovodom v reálnom čase sledovať pohyb svojich štvornohých pomocníkov. Na záver dňa boli všetky zaznamenané údaje zozbierané a boli vytvorené mapy prehľadaných území. Prehľadávané územie v tejto lokalite Západných Tatier je rozľahlé, s mnohými rázsochami, žľabmi a kotlami. Spracované mapové podklady slúžili veliteľovi zásahu na koordináciu prác. Podľa nich stanovil priestory na prepátranie na nasledujúci deň, aby sa zbytočne neprehľadávali územia viackrát a aby sa nezabudlo na ich niektorú časť.

V spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky bola podľa platnej legislatívy urobená lokalizácia nezvestnej osoby pomocou mobilného telefónu. Na lokalizáciu sa využíva sieť buniek, tzv. BTS-iek (Base Transmitting Station). BTS-ky mobilných operátorov sú rozmiestnené po území a vytvárajú sieť, ktorá zabezpečuje pokrytie jednotlivých lokalít signálom. V horských oblastiach je táto sieť redšia a terén členitejší, preto nie je niekedy možné sa z hôr mobilným telefónom dovolať.  Získané údaje od Prezídia Policajného zboru potvrdzovali pohyb nezvestného počas celého dňa. Ako posledná ho lokalizovala BTS z Liptovskej Porúbky. Online lokalizácia sa nepodarila, ale mobil sa nepravidelne prihlasoval naďalej do siete. Z toho vyplynulo, že sa nachádza na hranici dostupnosti signálu. Na základe tejto informácie boli vytipované lokality na hranici pokrytia BTS Liptovská Porúbka, z ktorých mobil mohol vysielať signál. Tieto oblasti nechal veliteľ zásahu následne prehliadať a v jednej z nich sa nezvestný nakoniec našiel.

Foto a mapy: Archív SLP