Inštalácia nových automatických meteorologických staníc

Koncom jesene vrcholia prípravy na zimnú sezónu a pracovníci Strediska lavínovej prevencie spolu s dodávateľom rozširujú sieť automatických meteorologických staníc (AMS) v horskom teréne Slovenska. Celá sieť sa doplní o 7 nových staníc, z ktorých po 2 budú vo Vysokých Tatrách a Malej Fatre. V Nízkych, Západných Tatrách a Veľkej Fatre pribudne po jednej novej AMS. Stanice budú v pravidelných intervaloch poskytovať dôležité údaje o aktuálnom počasí a snehovej pokrývke. Spolu so súčasnými stanicami vytvoria ucelenú pozorovaciu sieť, ktorá bude využívané pri záchranných akciách, pri vydávaní lavínových správ a výstrah a v neposlednom rade pri zisťovaní aktuálnych letových podmienok. S úplným spustením nových AMS sa počíta koncom roku 2014.