SnoProfiler – profily pre každého

Pri bezpečnom pohybe v zimnom vysokohorskom teréne je dôležité vedieť aká je priľnavosť jednotlivých snehových vrstiev snehovej pokrývky. Čím je väčší rozdiel tvrdosti medzi dvoma susednými vrstvami, tým je snehová pokrývka nestabilnejšia. Preto je dôležité poznať štruktúru snehovej pokrývky a jej vlastnosti. Profily a testy stability snehovej pokrývky sú robené tak, aby pomohli identifikovať slabé miesta a procesy v snehovej pokrývke.

CT

Lavínoví špecialisti HZS v minulom období na prezentáciu výsledkov profilov snehovej pokrývky a testov jej stability používali programové vybavenie SPP (Schnee Profile Program) od rakúskej firmy Sommer Mess-Systemtechnik.Výsledky testov sa pravidelne zverejňovali na webovej stránke http://www.laviny.sk. Tým sa výsledky pozorovaní z rôznych lokalít dostali aj k verejnosti (popis a vysvetlenie interpretácie profilov a testov stability pomocou programu SPP vo formáte PDF nájdete tu). Obmedzením bolo, že na prácu s programom SPP bolo treba licenciu (programové vybavenie nebolo zadarmo) a následne bol potrebný webpriestor pre umiestnenie výsledkov jednotlivých profilov a testov, aby sa k nim dostali aj ostatní.

SnoprofilerUž v predchádzajúcej zimnej sezóne 2013/2014 sme na Stredisku lavínovej prevencie začali skúšobne používať program SnoProfiler. SnoProfiler je online program pre analýzu snehovej pokrývky. Program pripravila v rámci Európskej asociácie lavínových služieb Tirolská lavínová služba ako  bezplatnú službu umožňujúcu užívateľom internetu vyhodnotiť a posúdiť snehovú pokrývku bez akýchkoľvek obmedzení a limitov. Popri vlastnej analýze dynamicky prispejete k zvýšeniu bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa v zimnom vysokohorskom teréne. V tejto sezóne je už SnoProfiler prístupný každému záujemcovi na internete. Programové vybavenie je pre užívateľov veľmi priateľské a nevyžaduje si žiadne špeciálne programátorské znalosti a zručnosti. Návod pre užívateľov programu SnoProfiler vo formáte PDF nájdete tu. Prezentácia výsledkov profilov a testov je takmer taká istá ako pri programe SPP.

Európska asociácia lavínových služieb (EAWS = European Avalanche Warning Services) bola založená v roku 1983. Od roku 1991 je jej členom aj Stredisko lavínovej prevencie. SLP sa aktívne podieľalo na príprave a zavedení 5-dielnej medzinárodnej stupnice lavínového nebezpečenstva. Táto stupnica bola uvedená do praxe v roku 1993. Od roku 2007 sú členmi EAWS aj lavínové služby zo Spojených štátov amerických a Kanady. Asociáciu vedie Leader, ktorý je volený na 4 roky (v súčasnej dobe je to Igor CHIAMBRETTI (AINEVA, Taliansko)) a Pracovná skupina (Working Goup). SLP je členom Pracovnej skupiny Asociácie.
EAWS sa snaží o harmonizáciu (zjednotenie a interpretácia) lavínových správ v členských krajinách Asociácie. Za týmto cieľom pripravuje produkty nielen pre svojich členov ale aj pre „lavínovú“ verejnosť. Takými produktmi sú napr. webová stránka EAWS – http://www.avalanches.org, piktogramy jednotlivých stupňov lavínového nebezpečenstva a lavínový slovník. Na stránke sa užívateľ internetu dozvie o aktuálnej lavínovej situácii v krajinách EAWS a slovník mu pomôže s interpretáciou lavínovej informácie, v ktorejkoľvek členskej krajine. Ďalšími produktmi Asociácie je aj program Snoprofiler a tiež online evidencia lavínových nehôd a nešťastí prístupná na jej webovej stránke.