18. stretnutie Európskych lavínových služieb (EAWS) v Ríme, 5 – 6. júna 2015

V dňoch 5 – 6. júna sa v Ríme konalo už 18. stretnutie /konferencia/ európskych lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) Stretnutie sa opakuje každé dva roky, čiže prvé stretnutia sa konali už 80-tych  rokoch. Na stretnutí sa prezentujú nové prístupy a postupy, poukazuje sa na aktuálne problémy pri predpovedaní a čoraz častejšie sa reaguje na dopyt verejnosti po lavínových informáciach. Na základe prezentácií a diskusií sa hlasovaním schvaľujú odporúčania, ktoré by každá z lavínových služieb mala implementovať tak, aby obsah lavínových informácií bol v každej krajine rovnaký, alebo aspoň podobný.

Základom stretnutia boli prezentácie a diskusie rozdelené do 7 sekcíí:

Session 1: Avalanche danger problems

Session 2: Avalanche forecasting problems: full depth slab avalanches, gliding avalanches, wet snow avalanches, slush flows

Session 3: EAWS regulations

Session 4: Local versus regional forecast

Session 5: Data exchange, encoding standards, CAAML, EAWS website

Session 6: Avalanche size scale

Session 7: Bavarian Matrix, Avalanche Danger Scale, Icons

  Conclusions

 

Bližšie informácie o stretnutí na stránke: http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/jsp/mwablx835_evento.jsp

kompletný program: http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/jsp/mwablx835_eventoProgram.jsp

oficiálna stránka EAWS: http://www.avalanches.org

… dalšie stretnutie v roku 2017 sa uskutoční v Mníchove (GER)…