Lavínová nehoda pod Zvolenom, Veľká Fatra

Slovenský skialpinista 18. januára v poludňajších hodinách zlyžovával strmý južný svah Zvolena (1 403 m n. m.). Krátko po tom, ako nalyžoval pod hrebeňový prevej sa pod ním uvoľnila menšia snehová doska. Odtrh malej výšky sa však strihovým napätím rozšíril až pod prevej, kde výška nafúkanej snehovej dosky dosahovala miestami až 60 cm. Celková šírka odtrhu bola približne 40 m. Tvrdá dosková lavína skialpinistu strhla a unášala asi 50 m. Po zastavení lavíny ostal čiastočne nekriticky zasypaný. Z lavíny sa dostal svojpomocne a bez vážnejších zranení.

Pre oblasť Veľkej Fatry bolo v ten deň vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo pre južné, juhovýchodné a východné svahy v polohách nad 1 350 m n. m.

2016-01-19 VF Zvolen

Snehový profil z miesta odtrhu doskovej lavíny