Stredisko lavínovej prevencie a letka MVSR monitorovali lavíny

V spolupráci s letkou MVSR sa uskutočnil pravidelný monitoring lavín v rámci ktorého sa servisovali meteostanice a robil výcvik vysadzovania záchranárov v horskom teréne. Lavínový monitoring je dôležitý ako spätná väzba pri vydávaní lavínových sprav. Zalietali sa lokality zahŕňajúce celé územie, kde pravidelne dochádza k pádu lavín bezmála 4000 km2. Počas tejto akcie sa letový čas využil aj na dopravu materiálu nutného k oprave meteostaníc. Ako každá technológia aj meteostanice sa z času na čas pokazia a je nutné ich pravidelne servisovať. Zvlášť tie horské sú vystavané extrémnym klimatickým podmienka a hrajú dôležitú úlohu pri vydávaní lavínových správ, organizovaní záchranných akcii a v neposlednom rade slúžia všetkým návštevníkom hôr.