Lavína v Batizovskom žľabe

Schematický náčrt lavínovej dráhy a približná poloha oboch dvojíc horolezcov

V nedeľu (27. 3. 2016) v popoludňajších hodinách (15:45) prijala HZS najskôr od dispečingu VZZS a neskôr aj od samotných svedkov udalosti informáciu, že počas zostupu dvojice horolezcov z Gerlachovského štítu spadla Batizovskou próbou lavína. Táto dvojica postupovala Batizovskou próbou spoločne s inou dvojicou. Po prelezení prvého exponovaného úseku sa však prvá dvojica rozhodla kvôli nepriaznivým podmienkam (hmla, slabá viditeľnosť, hlboký sneh, lavínové nebezpečenstvo) zostúpiť. Druhá dvojica horolezcov však pokračovala vo výstupe na Gerlach. Krátko nato spozorovala zostupujúca dvojica lavínu z ťažkého vlhkého snehu väčších rozmerov, ktorá vypadla z Batizovského žľabu. Vystupujúca dvojica horolezcov nereagovala ani na opakované volania a oznamovatelia s nimi nemali ani žiadny vizuálny kontakt. Obava oznamovateľov, že boli strhnutí a zasypaní touto lavínou teda bola na mieste. Po oznámení nehody začali sami s prehľadávaním lavíny. Ani jeden z vystupujúcej dvojice však nebol vybavení lavínovým vyhľadávačom a prehľadávanie lavíny tak bolo iba intuitívne. Horská záchranná služba požiadala o technický zásah posádku VZZS z Popradu. Tá postupne vysadila v blízkosti pádu lavíny dvoch psovodov a štyroch záchranárov HZS. Ani po hodine však nebolo prehľadávanie lavíny úspešné (to je pri nasadení psov pri lavíne takýchto rozmerov značne nepravdepodobné). Jeden zo záchranárov tak začal naliezať smerom na Gerlachovský štít, kde hľadanú dvojicu horolezcov za krátko našiel. Podľa ich výpovedí žiadnu lavínu padať nepočuli a zaregistrovali iba zvuk vrtuľníka. Pád lavíny a jej overenie s prihliadnutím na možnosť zasypanej osoby či osôb je udalosťou, kedy je potrebný bezprostredný zásah záchranárov HZS, pretože ide o minúty. Našťastie sa nikomu nič nestalo a všetci záchranári HZS následne zostúpili spoločne s nájdenými horolezcami na Sliezsky dom.

Aj tento prípad však ukazuje, ako dôležitá a nevyhnutná je zimná lavínová výbava (lavínový vyhľadávač, lopatka a sonda) a aká dôležitá je aj vzájomná komunikácia. Ak by boli všetci horolezci vybavení lavínovým vyhľadávačom a urobili si vzájomnú kontrolu pred výstupom, po páde lavíny by veľmi rýchlo zistili, že v nánose sa nik (s vyhľadávačom) nenachádza.