Mapovanie lavín pomocou družíc a ESA Living Planet Symposium 2016

V dňoch 9.-13. mája 2016 sa v Kongresovom centre Praha konala medzinárodná konferencia na tému pozorovanie Zeme: ESA Living Planet Symposium 2016. Akcia sa prebehla pod hlavičkou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a bola zameraná na prezentáciu súčasných poznatkov z diaľkového prieskumu zeme. Na konferencii bolo množstvo príspevkov týkajúcich sa spracovania a použitia  družicových a satelitných záberov, ktoré boli tematicky zamerané najmä na výstupy z oblasti meteorológie a vývoja klímy, sledovanie atmosféry, krajinných aplikácií a prírodných katastrof. Stredisko lavínovej prevencie v spolupráci s Nórskym geotechnickým inštitútom predstavilo príspevok  zameraný na automatickú detekciu lavín s použitím družicovým snímok s veľmi vysokým rozlíšením. V marci roku 2009 sa na Slovenku vyskytla perióda s veľmi intenzívnou u lavínovou aktivitou. Lavíny boli zaznamenané na obrovskom množte svahov a veľa z nich presiahlo doteraz známe dosahy. Dá sa povedať, že išlo o jednu z najhorších udalostí za posledných 100 rokov. Vzhľadom na rozsah, veľkosť lavín a neprístupnosť terénu nebolo možné túto udalosť podrobne zmapovať. Práve preto sa v poslednom období intenzívne pracuje na využití družicových snímok, pomocou ktorých by bolo možné automatický detekovať lavíny v horskom teréne.

Podrobnejšie informácie sú na plagáte: