Stredisko lavínovej prevencie na IKARe 2016

Stredisko lavínovej prevencie sa pravidelne zúčastňuje zasadaní lavínovej komisie, ktorá patrí pod medzinárodnou komisiu horskej záchrany IKAR. Tento rok sa  68. konferencia konala v Bulharskom Borovci. Počas 4 dní od 19. – 22 Októbra prebehali stretnutia jednotlivých komisií. Stredisko lavínovej prevencie pripravilo rozbor lavínových nehôd a špeciálnu prednášku zameranú  na lavínové batohy.  Súčasťou prvej prednášky bola aj analýza tragického obdobia, kedy na prelome rokov 2015/2016 na Slovenskej a Poľskej strane Tatier zahynulo v priebehu 10 dní 13 ľudí. Počas teplotne nadpriemerného obdobia v 3 dekáde Decembra došlo k výraznému zmäknutiu snehovej pokrývky. Následné sneh stvrdol vplyvom silných mrazov. Výška snehu na toto ročné obdobie bolo veľmi podpriemerná. Súvislejšia vrstva snehu sa nachádzala od 1600 m n. m. a aj to len v severne orientovaných žľaboch a muldách. Aj to málo snehu bolo extrémne tvrdé a pohyb si vyžadoval extrémnu opatrnosť .  Každé zakopnutie, pošmyknutie v strmom teréne predstavovalo smrteľné ohrozenie. Brzdenie na strmom ľadovom svahu bolo úplne nemožné. Väčšina nehôd bola spôsobená pošmyknutím a pádom v  exponovanom teréne. Aj napriek veľkej snahe horských záchranárov si prelom rokov 2015 – 2016 vyžiadal 13 ľudských životov.