Seminár lavínových špecialistov HZS

13. a 14. decembra 2016 sa v Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách uskutočnil Seminár lavínových špecialistov HZS. 24 lavinárov (z toho 5 školitelia) zo všetkých Oblastných stredísk HZS  si v teoretickej i praktickej časti overili svoje znalosti pri pohybe v zimnom vysokohorskom prostredí, zo záchrany z lavín (pomocou lavínových prístrojov, systému RECCO a tiež sondovaním), ošetrenia strhnutého  a zasypaného (hlavne resuscitovanie) a tiež si zopakovali vlastnosti snehu a testovanie snehovej pokrývky rôznymi metódami (zosuvný blok, kompresný test a rozšírený kompresný test).