Experimentálna meteo-stanica Príslop v prevádzke

25. Marca v roku 2009 zasypal dno Žiarskej doliny obrovský lavínový nános, ktorý dosial výšku cez 20 metrov a topil sa nasledujúce 2 roky. Lavíny z Príslopu zo siedmych lavínových dráh sa spojili v jeden ničivý snehový prúd , ktorý poškodili záchrannú stanicu Alpina, Žiarsku chatu, zdemoloval meteostanicu HZS a veľkú plochu lesného porastu. Dolina na pokyn Strediska lavínovej prevencie bola uzatvorená a tým pádom sa zabránilo stratám na ľudských životoch, lebo takéto lavíny človek prežije len zriedkavo a obrovským šťastím. Od tejto katastrofickej lavíny už ubehlo niekoľko rokov. Za ten čas niekoľko lavín prebehlo cez cestu a dolina bola párkrát uzatvorená, ale nič podobných rozmerov sa už nezopakovalo. To ale neznamená, že podobná udalosť už nenastane. Z tohto dôvodu je nutné lavínové svahy Príslopu permanentne monitorovať a to hlavne ukladanie snehu a od toho závislé lavínové ohrozenie Žiarskej doliny.

prislop-lavina-2009

Žiarska dolina v roku 2009 po páde viacerých lavín. 

Meteo-stanica je umiestnená na vrchole Príslopu.Po viacerých pokusoch sa Stredisku lavínovej prevencie podarilo s Ústavom hydrológie SAV – Oddelením povrchových vôd postaviť automatickú meteorologickú stanicu tesne pod vrcholom Príslopu, v nadmorskej výške 2142 m. Jedná sa lokalitu s veľmi drsnými klimatickými podmienkami. Námraza, silný vietor. extrémne nízke teploty, blesky sú faktory, ktoré robia prevádzku takejto stanice nesmierne náročnou. Stanica je osadená špeciálnym odolným vetromerom, ktorý dokáže merať rýchlosť vetra až do 100 m/s (360 km/h) a je pokrytý náterom zabraňujúcim tvorbe námrazy. Aj napriek tomuto náteru sa námraze na senzore vytvára, ale veľmi rýchlo  z neho opadá. Metostanica je plne autonómna, čiže energiu potrebnú na meranie a prenos údajov zabezpečuje solárny panel napojený na el. batériu. Jedná sa o najvyššie položenú autonómnu meteostanicu na území Slovenska s online prenosom údajov. A jedinú vrcholovú stanicu na slovenskej strane Západných Tatier. Tá druhá sa nachádza na Kasprowom vrchu 1985 m nad morom a je v správe Poľského meteorologického inštitútu.

image07

Experimentálna meteo-stanica je tesne pod vrcholom Príslopu.

Údaje (teplota, vlhkosť a  rýchlosť vetra) z Príslopu sú priamo prenášané na server SLP a využívané pri zostavovaní lavínových správ, uzatváraní doliny, organizácii záchranných akcii a hydrologickom modelovaní. A prečo je stanica experimentálna? Na stanici sú a budú testované rôzne druhy senzorov a to či sú schopné odolávať extrémnym klimatickým podmienkam a zároveň zabezpečovať potrebné merania. Samozrejme údaje z nej sú dostupné verejnosti prostredníctvom meteo-portálu Horskej záchrannej služby.