Lavínová nehoda v Soliskovom žľabe, Mlynická dolina.

Dňa 22.12.1018 bol o 12:00 hod. nahlásený očitými svedkami pád lavíny. Zasypaný mal byť jeden človek.

Skupina turistov stúpala bez lyží a patričnej lavínovej výbavy o ktorej mi hovoríme ako o povinnej, smerom na Soliskový hrebeň vyvýšeným okrajom žľabu, časť ktorá bola bez súvislej snehovej pokrývky. Nastúpili vľavo od vodopádu Skok so zámerom vyšľapať na hlavný hrebeň odkiaľ chceli pokračovať na Chatu po Soliskom. Boli traja, vystrojení turistickými paličkami a vyzbrojení turistickými čakanmi. Zhruba v strede stúpania sa rozhodli traverzovať žľab v mieste kde tento dosahoval šírku 25 m.  Do žľabu vstúpil prvý znich pár minút pred poludním. Ako vkročil (malé dodatočné zaťaženie) spustil pohyb nestabilnej snehovej pokrývky a lavína sa dala do pohybu. Nasledujúci dej bol rýchly. Kolegovia okrajom žľabu bežali popri kamarátovi, ktorý sa snažil cepínom spomaliť pád, nestrácali z neho oči. Žľab však v týchto miestach prudko klesá a tak sa im v hmle, vetre a snežení stratil z dohľadu.

Na pravé poludnie Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo telefonicky žiadosť o pomoc pre zasypaného v lavíne v lokalite pri vodopáde Skok. Nakoľko počasie nedovoľovalo nasadenie leteckej techniky vyrazila z oblastného strediska VT skupina záchranárov tzv. “po zemi”. Postup skupiny záchranárov bol komplikovaný nakoľko situácia nedovoľuje použitie skialpinistických lyží vzhľadom k nedostatočnej snehovej pokrývke. Presun bol fyzicky náročný najmä pre kynológov a ich psov,  ktoré prišli podľa slov kynológov na lavínište značne vyčerpané.

Vzhľadom k nepriaznivým poveternostným podmienkam bolo veľmi ťažké vôbec identifikovať nános a hranice lavínišťa. Geomorfologicky sa jedná o úzky, dlhý žľab s množstvom terénnych depresií. Skupina záchranárov zahájila vyhľadávanie, ako prvé preskúmali ptenciálne lavínište psovodi so psami, bez výsledku. Ihneď na to nastúiplo sondovacie družstvo s použitím vyhľadávajúceho systému RECCO, taktiež bezúspešne.

O 17 hod. bola akcia pre zvyšujúce sa lavínové riziko, tmu a silný vietor pátracia akcia prerušná. Cestou dolu záchranári prepátrali aj najbližšie porasty kosodreviny, bezvýsledne.

Dňa 23.12.2018 pátrcia akcia pokračovala a o 7:45 hod. sa podarilo prvej skupine kynológov identifikovať obeť zhruba 70 cm pod nánosom snehu. Lokalita zasypania bola prekvapením, nakoľko v tejto časti sa aj včera pátralo, sondovalo, ňuchalo avšak bezvýsledne.

Takmer s určitosťou môžeme konštatovať, že pokiaľ by skupina turistov bola vybavená povinnou lavínovou výbavou jej použitie by v tomto prípade spadalo do tzv. “kamarátskej pomoci” a kritické zasypanie nemuslo skončiť tragicky.

Včera, dňa 22.12.2018 bol stupeň LN číslo 2., teda MIERNE s tým, že práve orientácia a nadmorský výška svahu, kde sa tragická lavínová nehoda odohrala boli označené ako kritické.

Je potrebné si v týchto dňoch uvedomiť, že lavínová situácia je veľmi zákerná, snehu je málo, avšak v žľaboch, muldách a terénnych depresiách ho môže bť aj okolo 1metra? čo sa stalo osudné aj slovenskému turistovi.

Ako náhle budeme mať spracovaný foto materiál článok budeme aktualizovať.

Poloha zasypania

Vzhľadom k nepriaznivým podmienkam je otázne aká dlhá je dráha lavíny. Prvé odhady hovoria o dĺžke cca 300 m. Je tiež otázne, či došlo k diaľkovému prenosu a do pohybu sa dala aj masa snehu, ktorá bola nad meistom vkročenia do žľabu.