18. stretnutie Európskych lavínových služieb (EAWS) v Ríme, 5 – 6. júna 2015

V dňoch 5 – 6. júna sa v Ríme konalo už 18. stretnutie /konferencia/ európskych lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) Stretnutie sa opakuje každé dva roky, čiže prvé stretnutia sa konali už 80-tych  rokoch. Na stretnutí sa prezentujú nové prístupy a postupy, poukazuje sa na aktuálne problémy pri predpovedaní a čoraz častejšie sa reaguje…

Nový slovník pojmov EAWS

Na internetovej stránke Európskych lavínových služieb EAWS (European Avalanche Warning Services) pribudla užitočná pomôcka pre všetkých, ktorí sledujú lavínovú problematiku a počasie na horách nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Zjednotením najčastejšie používaných pojmov v tejto oblasti vznikol unikátny slovník, ktorý ponúka jazykové ekvivalenty týchto pojmov v ôsmych jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom,…

Stretnutie pracovnej skupiny Európskej asociácie lavínových služieb (EAWS WG meeting) Trento

Dňa 8. Júla sa v talianskom Trente stretla pracovná skupina Európskych lavínových služieb, ktorej sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia zo Strediska lavínovej prevencie HZS. Stretnutie tohto druhu býva pravidelne každý rok a riešia sa na ňom mnohé odborné, metodické a hlavne aktuálne problémy lavínových služieb. Najväčšou výzvou je vždy snaha o zjednotenie definícií a metodiky v lavínovej oblasti a snaha o bezproblémovú výmenu…