66. zasadanie medzinárodnej komisie pre horskú záchranu IKAR – CISA 2013

Už šesťdesiaty šiesty krát sa stretli horskí záchranári, vodcovia a lavínoví špecialisti na zasadnutí IKARu. Približne 600 účastníkov z tridsiatich piatich krajín sa zišlo v Chorvátskom Bole aby si medzi sebou vymenili skúsenosti a najnovšie poznatky. IKAR je tvorený štyrmi komisiami (komisia pozemnej, leteckej , lavínovej záchrany a komisia horskej medicíny). Na ich pôde prebiehajú odborné diskusie, rozoberajú sa nehody prípadne pripravujú…