Zomrel Ladislav Kňazovický, významný slovenský vedec v obore lavín a lavínovej prevencie

Dr. Ing. Ladislav Kňazovický, CSc. sa narodil 21. apríla 1927 v Ružomberku. Po ukončení základnej školy a gymnázia pokračoval v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v lesníckom obore. Po absolvovaní štúdií pracoval v prevádzke lesného hospodárstva. V tom období sa venoval výskumu lesných drevín, najmä smrekovca (Červený smrek 1954). Vo svojich prácach sa postupne začal komplexne zaoberať…