18. stretnutie Európskych lavínových služieb (EAWS) v Ríme, 5 – 6. júna 2015

V dňoch 5 – 6. júna sa v Ríme konalo už 18. stretnutie /konferencia/ európskych lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) Stretnutie sa opakuje každé dva roky, čiže prvé stretnutia sa konali už 80-tych  rokoch. Na stretnutí sa prezentujú nové prístupy a postupy, poukazuje sa na aktuálne problémy pri predpovedaní a čoraz častejšie sa reaguje…