Nový slovník pojmov EAWS

Na internetovej stránke Európskych lavínových služieb EAWS (European Avalanche Warning Services) pribudla užitočná pomôcka pre všetkých, ktorí sledujú lavínovú problematiku a počasie na horách nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Zjednotením najčastejšie používaných pojmov v tejto oblasti vznikol unikátny slovník, ktorý ponúka jazykové ekvivalenty týchto pojmov v ôsmych jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom,…