Stretnutie pracovnej skupiny Európskej asociácie lavínových služieb (EAWS WG meeting) Trento

Dňa 8. Júla sa v talianskom Trente stretla pracovná skupina Európskych lavínových služieb, ktorej sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia zo Strediska lavínovej prevencie HZS. Stretnutie tohto druhu býva pravidelne každý rok a riešia sa na ňom mnohé odborné, metodické a hlavne aktuálne problémy lavínových služieb. Najväčšou výzvou je vždy snaha o zjednotenie definícií a metodiky v lavínovej oblasti a snaha o bezproblémovú výmenu…