5 rokov od pádu storočnej lavíny v Žiarskej doline

Počas aktuálnych, teplých a na sneh podpriemerných dní je ťažko predstaviteľné, že presne pred 5 rokmi, 25. marca 2009, vrcholila zima. Výška snehu pri Žiarskej chate dosahovala až 230 cm a dnes po 5 rokoch je tam len nesúvislá snehová pokrývka.
Na úvod treba ešte spresniť, že lavína ktorá spadla v Žiarskej doline bola štatisticky minimálne 100-ročná, kedže vylámala aj viac ako 100-ročné stromy. A takisto treba spomenúť, že nešlo iba o jednu veľkú lavínu ale o približne 7 lavín, ktoré spadli v krátkom časovom úseku a vytvorili jeden gigantický lavínový nános.

Nános lavíny a schematicky znázornené lavínové dráhy

Pádu lavíny predchádzalo dlhodobé intenzívne sneženie počas marca, kedy napadlo 150 – 200 cm nového snehu. A ako tomu býva zvykom, tak spolu so silným severozápadným vetrom, ktorý previeval nový sneh práve na juhovýchodné svahy (od Ráztoky až po Príslop).
Najväčšia lavína z Príslopu spadla 25.marca medzi 10. a 11. hodinou. Odtrh bol dlhý cca 3.000 m a prebiehal od svahov Krásna, cez Príslop, Jalovecké sedlo, Jaloveckú kopu až ku Ráztoke. Výška odtrhu bola od 1 až 3 m. Nános, ktorý lavína (lavíny) vytvorili, bol dlhý približne 2 km a siahal až hlboko do lesa, do miesta 3,5 km cesty od ústia doliny. Výška nánosu sa menila v závislosti od terénu, maximálne dosahovala až 20 m. Nános pokrýval až 28 ha veľkú plochu a dosahoval objem takmer 1.000.000 m3. Počas leta sa pod nánosom vytvoril “riečny jaskynný systém” dlhý niekoľko stoviek metrov. Posledné zvyšky snehu z lavíny sa roztopili až počas leta 2010, čiže skoro 1,5 roka po páde lavíny.
Na základe presných GPS meraní po páde lavíny a na jeseň 2009 mal lavínový nános nasledovné rozmery:
Plocha – 282 144 m2
Objem – 993 22 m3
Priemerná výška nánosu – 3,5 m
Maximálna výška nánosu – 19,9 m.

Simulácia jednotlivých fáz lavíny v Žiarskej doline (video)

Takto extrémna lavína mala samozrejme za následok aj škody, či už na lesných porastoch alebo objektoch v doline. Lavína zničila niekoľko hektárov lesa (dokonca aj les 200 m v protisvahu), poškodila Žiarsku chatu, chatku HS Alpina, trafostanicu, meteostanicu HZS, cestný most, turistické prístrešky a tabule. Na šťastie lavína nespôsobila obete na životoch a to aj kvôli neustálym výstrahám zo strany HZS a médií. Žiarska dolina bola uzavretá a chata bola tri dni pred tým evakuovaná. Stredisko lavínovej prevencie HZS vyhlásilo na daný deň (25.3.2009) veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Spätne, na základe tejto a iných lavín, však možno konštatovať, že situácia zodpovedala najvyššiemu, piatemu stupňu lavínového nebezpečenstva.

text: fk
foto & simulácie: archív SLP