Priebeh počasia a vývoj snehovej pokrývky od 11. do 18. apríla 2014

Úvod víkendu ako aj začiatok nového pracovného týždňa sa na horách niesli v znamení inverzného počasia, teploty sa ráno pohybovali v rozmedzí od -6 do + 5°C. V poslednej perióde sneženia (9. 4. – 11. 4.) pripadlo do 15 cm nového prevažne vlhkého snehu na tvrdý, väčšinou firnový premrznutý podklad, tento stav však neznamenal zvýšenie lavínovej aktivity. Súvislá snehová pokrývka sa nachádzala už len v polohách približne od 1600 na južne exponovaných svahoch a od 1400 na svahoch exponovaných severne, táto hranica sa posúvala smerom hore vplyvom teplého počasia a občasných zrážok vo forme dažďa. Prevládalo severozápadné prúdenie, v hrebeňových partiách vietor stabilne dosahoval rýchlosť do 40 km/h, teda silu čerstvého až silného vetra.

Z hľadiska lavínovej situácie boli nebezpečné najmä severné expozície Vysokých a Západných Tatier, kde od výšky cca 1800 nastali vhodné podmienky pre uvoľnenie lavín pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na svahoch strmých ( 30°a viac), sneh prenesený v týchto lokalitách pôsobením vetra znamenal hrozbu vo forme naviatych dosiek, vankúšov menších rozmerov avšak o značnej hrúbke (40 cm a viac). V utorok (15.4.) už naplno ukázal svoju silu studený front zo severozápadu spojený s búrlivým vetrom, z hľadiska prírastku nového snehu môžeme hovoriť a začiatku periódy sneženia. Táto vrcholila vo štvrtok (17.4.) v skorých ranných hodinách, kedy najmä v oblasti Roháčov a oblasti Kasprovho vrchu za 48 hodín pripadlo do 60 cm nového prachového snehu. Tento fakt rezultoval revíziou lavínovej správy a stupňa lavínového nebezpečenstva pre oblasť Západných Tatier na deň 17.4.,  zo stupňa 2. na stupeň 3., čiže zvýšené lavínové nebezpečenstvo.

Lavínová situácia, piatok, 18. apríl:
Vo vysokohorskom teréne Vysokých Tatier  trvá od nadmorskej výšky 1800 m mierne lavínové nebezpečenstvo, to znamená 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice, v Západných Tatrách je nebezpečenstvo zvýšené, tj. 3 stupeň. V  Nízkych Tatrách trvá  malé lavínové nebezpečenstvo, teda 1. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V Malej Fatre od nadmorskej výšky 1400 m trvá malé lavínové nebezpečenstvo, teda 1. stupeň.  Snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch najmä Západných Tatier  len mierne až slabo spevnená.  Nový sneh z poslednej periódy sneženia je vplyvom vetra nerovnomerne rozmiestený. Táto vrstva sa nestihla ešte dostatočne previazať s tvrdou, podkladovou vrtsvou. V žľaboch Vysokých a Západných Tatier všetkých orientácií sa lokálne môžu nachádzať menej stabilné snehové dosky a vankúše. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch (30° a viac).Na poludnie môžu svahy osvietené slnkom vykazovať znaky oťaženia snehovej pokrývky vo forme splazov a malých lavín. Stredne veľké a veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú.

Počasie a snehová pokrývka, 18. apríl:
Dnes ráno bolo na horách jasno, výrazne sa oteplilo, teplota o 7 hod. rannej v Jasnej bola + 2,7°C. Fúkal mieny až čertsvý vietor s rýchlosťou do 40 km/h.  Za poslednú periódu sneženia (15. – 17.4.) pripadlo  v najvyšších polohách od 3 do 50 cm prachového snehu, v poľskej časti Tatier s prírastkom nového snehu viac ako 60 cm, viac info na www. topr.pl. V  žľaboch Vysokých Tatier a Západných Tatier všetkých orientácií je vetrom premiestnený sneh na tvrdej, podkladovej vrstve. Tento sneh môže byť ufúkaný do snehových dosiek a vankúšov prevažne menších rozmerov avšak lokálne o značnej hrúbke (40 cm a viac!).  Súvislá snehová pokrývka sa nachádza od výšky približne 1700 m na južne a 1500 m na severne orientovaných svahoch všetkých Tatier, v Malej Fatre plošne od výšky 1400 m. Vzhľadom na nerovnomernosť vetrom premiestneného nového snehu si situácia vyžaduje znalosť lokálneho posúdenia stability snehovej pokrývky!